Prekladač predložiek – nemecké predložky

Nemecké predložky sú taktiež veľmi dôležitou časťou gramatiky. Preto som si pre vás pripravil prehľad nemeckých preložiek a ich používanie vo všetkých pádoch. Preklad nemeckých predložiek s 2. pádom anlässlich –  pri príležitosti anstatt, statt – namiesto außerhalb – mimo, za innerhalb – vnútri oberhalb – nad unterhalb – pod diesseits – z tejto strany jenseits – z onej strany hinsichtlich – pokiaľ ide o infolge  – v dôsledku, pre mittels –  pomocou um….willen – pre, kvôli ungeachtet – nehľadiac na während – počas – v priebehu, za wegen – pre, kvôli Predložky s DATÍVOM s 3. pádom aus  –  z, zo außer –   okrem, mimo bei – pri, u dank – zásluhou, vďaka gegenüber – oproti, naproti, voči mit – s, so nach –  po, podľa nächst – nablízku, (hneď) vedľa samt – aj, s seit  – od, od roku von – od, o zu – k, ku   Predložky s AKUZATÍVOM so 4. pádom durch – cez für – pre, za gegen – proti ohne – bez um – o, za Predložky s AKUZATÍVOM aj s DATÍVOM so 4. + 3. pádom an – pri, na, u auf – na hinter – na in – za, v, do neben – vedľa über – nad, cez unter – pod, medzi vor – pred zwischen – medzi

Hľadané výrazy:

nemecké predložky