Prekladač anglických fráz

Anglické idiomy alebo takzvané frázy. V anglickej gramatike sa s nimi stretávame často a pri ich preklade nám vo veľa prípadoch nepomôže ani slovník. Preto som si pre vás pripravil prehľad najpoužívanejších anglických fráz. Answer the door! – Otvorte dvere! Are you serious? – Myslíte to vážne? As a matter of fact /taktiež : In the matter of fact/ – V skutočnost, vlastne I’ve got it = I have got it – Mám to. As soon as you can – Čo najskôr, ako budeš môcť. At what time? – O koľkej? Attention! – Pozor! Be more considerate! – Trochu viac uvažuj ! Be off at once! – Zmiznite! Better buy /You better buy/ – Radšej kúp. Business, you know – To viete, obchod. By the way – Mimochodom. Can you beat it? – /hovor./ – Dokážete to prekonať? Can you fix it – Viete to spraviť? Come along with me and have a drink = Poď si so mnou niečo vypiť – veľmi bežná fráza – jeden z nejobvyklejších priateľských prejavov medzi mužmi. Come right in – Len poďte ďalej. Come, come Lady Astor – Ale, ale Lady Astorová. Dear me – Prepána! Môj bože! Dear Mr. – Vážený pán /oslovenie v úvode dopisu/ Did you enjoy the meals – Chutilo vám? Did you read that ad /advertisement/ – Čítal si ten inzerát? Do you mind? – Máte niečo proti tomu? /ak odpoviete ´yes´, znamená to, že máte námietky/ Do you remember something in particular? – Spomínate si na niečo zvláštneho? Don’t bother! – Neobťažujte. Neotravujte. Don’t call me names! – Nenadávajte mi! Don’t mention it – Nestojí to za reč /jedna z odpovedí na Thank you/ Don’t mind if I do – Nehnevajte sa, keď to urobím. Don’t worry – Netráp sa Don’t you realize – Neuvedomujete si, že Easy does it! – Bez príliš veľkej snahy /sily/ to ide lepšie. Everything’s all right – Všetko je v poriadku. Fetch me – Podajte mi. Posuňte mi. Gasoline /alebo skrátene GAS/ – benzín – počítá sa na galony Get me something /to eat/ – Prineste mi niečo /na jedenie/ Get out! – Vypadnite! Give me a hand – Pomôžte mi. Give me a ring – Zavolaj mi. Brnkni mi. Go ahead! – Tak do toho! Gonna=I’m gonna= I’m going to – Mám v úmysle, budem… /falošný budúcí čas/ Have a good time – Majte sa dobre. Have you a light – Máte “oheň”? – (hovoria fajčiari) Have you seen /Mary/ lately – Videla si /Máriu/ v poslednej dobe? He enjoyed it – Tešil sa z toho. He is said – Hovorí sa o ňom. He will never find out – On na to nikdy nepríde. Help yourself! – Dobrú chuť! /doslova: Poslúžte si!/ Here we go – Tak do toho Here you are – Tak, tu to máte He’s licked – Je vyradený, hotový, prehral. Hoping to hear again from you soon – Dúfam, že o vás budem počuť skoro. How about …? – A čo tak…? How are you? – Ako sa máte? How are you getting along – Ako sa vám darí? How come? -Ako to, že…? How dare you! – Ako sa opovažujete! How do you do – Používá sa pri predstavovaní – Teší ma. How do you do? – doslova: Ako robíte, ale používá sa vtedy, keď my hovoríme “dobrý deň”. Je to pozdrav a odpoveď je opäť: How do you do. It’s perfectly all right -Je to úplne v poriadku. How is your sister? – Ako sa má vaša sestra? How much does it cost? = how much is it – Čo to stojí? I am an old-fashioned woman – Som staromódna žena I am fine – Je mi fajn I am glad – Som rád I am glad that… Som rád, že… I am glad to meet you, I am sure -Som skutočne veľlmi rád, že vás spoznávam. I am hungry as a horse – Som hladný ako vlk /doslova kôň/ I am in a hurry – Ponáhľam sa I am not very well – Nedarí sa mi veľmi dobre. I am on a diet – Držím diétu. I am short of /out of/ money – Nemám dosť peňazí. I am sick of everything – Mám všetkého dosť. /po krk/ I am sorry – Ľutujem. Je mi ľúto. I am sorry for you – Ľutujem vás. I am sorry for… Ľutujem… /niekoho/ I am sorry, really I am -Je mi ľúto, skutočne ľúto. I am sorry to say – Ľutujem, že musím povedať… I am sure – Som si istý. I am sure you are right – Som si istý, že máte pravdu. I am through with it – Už som s tým skončil. I am through with you – Už som s vami skončil. I am to see Mr. XY. – Prišiel som navštíviť pána XY. I am very busy – Som veľmi zaneprázdnený I’m in a jam – Som v kaši. I’m in love with you – Som do vás zamilovaný. I’m on my way – Už bežím. I beg to request – Dovoľujem si požiadať. I beg your pardon – Prosím? I can’t get it started – Neviem to naštartovať. I don’t know what to do first – Neviem, čo urobiť skorej. I don’t think so – Myslím, že nie. I doubt it – O tom pochybujem. To sa mi nezdá. I have no fancy for – Neobľubujem… I haven’t got any money left – Nezostali mi žiadne peniaze.

Hľadané výrazy:

dobry prekladac viet, dobrý prekladač, prekladový slovník celých viet, frázy v angličtine preklad, co to znamena po anglicky how are you old, anglicky preklad fraz, coming soon prekladac, anglicky citala som o tom, uz som s tym, fraza po anglickymam spravit nieco ?