Prekladač anglických fráz

Anglické idiomy alebo takzvané frázy. V anglickej gramatike sa s nimi stretávame často a pri ich preklade nám vo veľa prípadoch nepomôže ani slovník. Preto som si pre vás pripravil prehľad najpoužívanejších anglických fráz.

Answer the door! – Otvorte dvere!
Are you serious? – Myslíte to vážne?
As a matter of fact /taktiež : In the matter of fact/ – V skutočnost, vlastne
I’ve got it = I have got it – Mám to.
As soon as you can – Čo najskôr, ako budeš môcť.
At what time? – O koľkej?
Attention! – Pozor!
Be more considerate! – Trochu viac uvažuj !
Be off at once! – Zmiznite!
Better buy /You better buy/ – Radšej kúp.
Business, you know – To viete, obchod.
By the way – Mimochodom.
Can you beat it? – /hovor./ – Dokážete to prekonať?
Can you fix it – Viete to spraviť?
Come along with me and have a drink = Poď si so mnou niečo vypiť – veľmi bežná fráza – jeden z nejobvyklejších priateľských prejavov medzi mužmi.
Come right in – Len poďte ďalej.
Come, come Lady Astor – Ale, ale Lady Astorová.
Dear me – Prepána! Môj bože!
Dear Mr. – Vážený pán /oslovenie v úvode dopisu/
Did you enjoy the meals – Chutilo vám?
Did you read that ad /advertisement/ – Čítal si ten inzerát?
Do you mind? – Máte niečo proti tomu? /ak odpoviete ´yes´, znamená to, že máte námietky/
Do you remember something in particular? – Spomínate si na niečo zvláštneho?
Don’t bother! – Neobťažujte. Neotravujte.
Don’t call me names! – Nenadávajte mi!
Don’t mention it – Nestojí to za reč /jedna z odpovedí na Thank you/
Don’t mind if I do – Nehnevajte sa, keď to urobím.
Don’t worry – Netráp sa
Don’t you realize – Neuvedomujete si, že
Easy does it! – Bez príliš veľkej snahy /sily/ to ide lepšie.
Everything’s all right – Všetko je v poriadku.

Fetch me – Podajte mi. Posuňte mi.
Gasoline /alebo skrátene GAS/ – benzín – počítá sa na galony
Get me something /to eat/ – Prineste mi niečo /na jedenie/
Get out! – Vypadnite!
Give me a hand – Pomôžte mi.
Give me a ring – Zavolaj mi. Brnkni mi.
Go ahead! – Tak do toho!
Gonna=I’m gonna= I’m going to – Mám v úmysle, budem… /falošný budúcí čas/
Have a good time – Majte sa dobre.
Have you a light – Máte “oheň”? – (hovoria fajčiari)
Have you seen /Mary/ lately – Videla si /Máriu/ v poslednej dobe?
He enjoyed it – Tešil sa z toho.
He is said – Hovorí sa o ňom.
He will never find out – On na to nikdy nepríde.

Help yourself! – Dobrú chuť! /doslova: Poslúžte si!/
Here we go – Tak do toho
Here you are – Tak, tu to máte
He’s licked – Je vyradený, hotový, prehral.
Hoping to hear again from you soon – Dúfam, že o vás budem počuť skoro.
How about …? – A čo tak…?
How are you? – Ako sa máte?
How are you getting along – Ako sa vám darí?
How come? -Ako to, že…?
How dare you! – Ako sa opovažujete!
How do you do – Používá sa pri predstavovaní – Teší ma.
How do you do? – doslova: Ako robíte, ale používá sa vtedy, keď my hovoríme “dobrý deň”. Je to pozdrav a odpoveď je opäť: How do you do.
It’s perfectly all right -Je to úplne v poriadku.
How is your sister? – Ako sa má vaša sestra?
How much does it cost? = how much is it – Čo to stojí?
I am an old-fashioned woman – Som staromódna žena
I am fine – Je mi fajn
I am glad – Som rád
I am glad that… Som rád, že…
I am glad to meet you, I am sure -Som skutočne veľlmi rád, že vás spoznávam.
I am hungry as a horse – Som hladný ako vlk /doslova kôň/
I am in a hurry – Ponáhľam sa
I am not very well – Nedarí sa mi veľmi dobre.
I am on a diet – Držím diétu.
I am short of /out of/ money – Nemám dosť peňazí.
I am sick of everything – Mám všetkého dosť. /po krk/
I am sorry – Ľutujem. Je mi ľúto.
I am sorry for you – Ľutujem vás.
I am sorry for… Ľutujem… /niekoho/
I am sorry, really I am -Je mi ľúto, skutočne ľúto.
I am sorry to say – Ľutujem, že musím povedať…
I am sure – Som si istý.
I am sure you are right – Som si istý, že máte pravdu.
I am through with it – Už som s tým skončil.
I am through with you – Už som s vami skončil.
I am to see Mr. XY. – Prišiel som navštíviť pána XY.
I am very busy – Som veľmi zaneprázdnený
I’m in a jam – Som v kaši.
I’m in love with you – Som do vás zamilovaný.
I’m on my way – Už bežím.
I beg to request – Dovoľujem si požiadať.
I beg your pardon – Prosím?
I can’t get it started – Neviem to naštartovať.
I don’t know what to do first – Neviem, čo urobiť skorej.
I don’t think so – Myslím, že nie.

I doubt it – O tom pochybujem. To sa mi nezdá.
I have no fancy for – Neobľubujem…
I haven’t got any money left – Nezostali mi žiadne peniaze.

Hľadané výrazy:

dobry prekladac viet, dobrý prekladač, prekladový slovník celých viet, prekladac hovor, námietky preklad, fraza better like this, anglická fráza je mi to ľúto, do toho po anglicky, čo znamená fráza all the time, anglicke frazy slovnik