Arabsko-Slovenský prekladač viet

Maximálna dĺžka textu na preloženie je 5000 znakov. Zostáva:

Preklad:

Preložený text...
Nie ste s prekladom spokojný? Skúste Prekladač Textov!

Arabština je názov jazyka používaného ako potomstvo klasického arabského jazyka zo šiesteho storočia. To záhŕňa oboje. Literárny jazyk aj rôzne variácie hovoriacej arabštiny naprieč stredovýchodom a severom Afriky. Literárny jazyk je nazývaný Moderná Štandartná Arabština alebo Literárna Arabština. Je to v súčasnosti jediná oficiálna forma arabštiny. Preloženie viet z arabštiny do slovenčiny môže byť veľmi náročné, zvlášť keď nepoznáte gramatiku daného jazyka. Na našich školách a v našom prostredí sa arabština veľmi nevyučuje a nepatrí ani medzi frekventované jazyky. Preklad viet z arabštiny do slovenčiny a zo slovenčiny do arabštiny hravo zvláda náš nástroj na preklad. Väčšina písanej formy tohto jazyka je odvodená z Koránu. Je veľmi rozšírený najmä v miestnych školách, univerzitách a rovnako tak používaná na rôznych pracovných stupňoch, vo vláde a v médiách. Dve formálne variácie sú zlúčené do jednej ako Literárna Arabština, ktorá je oficiálnym jazykom v 26 štátoch a ešte liturgickým jazykom islámu. Moderná štandartná arabština široko nasleduje gramatické štandardy koránskej arabštiny a používa väčšinu podobnej slovnej zásoby. Arabština má požičané množstvo slov z iných krajín islamistického sveta. Sú to krajiny ako Perzia, Turecko, Bosna, Kazachstan, Bengálsko, jazyky ako Hindština a Malajčina. Arabština má rovnako požičané slová z jazykov ako hebrejčina, gréčtina. Nevravím, že je arabština jazyk, ktorý využijete, preto namiesto zvládnutia celej problematiky si stačí pomôcť našim prekladačom viet z arabštiny do slovenčiny a naopak.