Nemecko-Slovenský prekladač viet

Preklad

Nemeckým jazykom hovorí viac ako 120 miliónov ľudí v 38. krajinách sveta, prevažne v Európe.

Nemecko patrí k stredoeurópskym štátom. Žije tu okolo 82 miliónov ľudí, čo je najviac z krajín v Európskej únii. S rozlohou viac ako 357 tisíc km2 je 5. najväčšou krajinou Európskej únie. Nemecko je spolková republika, ktorú tvorí 16 krajín. Tento štát je jeden z hlavných politických a ekonomických ťahúňov európskeho kontinentu. Môže sa pochváliť 4. najlepšou ekonomikou na svete. Okrem ekonomiky sú Nemci známi aj svojou gastronómiou, hlavne pivom a klobásmi. Z historického hľadiska je táto krajina spájaná hlavne s 1. a 2. svetovou vojnou, ktoré ju značne poznačili. Berlín nebol vždy hlavným mestom Nemecka. V minulosti nimi boli Aachen, Regensburg, Frankfurt nad Mohanom, Norimberg, Weimar a Bonn.

Nemčina je po angličtine na našich školách jeden z najčastejšie vyučujúcich jazykov. Je písaná štandardnou latinkou, pridané má však tri samohlásky s prehláskou – (Ä/ä, Ö/ö, and Ü/ü) a písmeno ß (takzvané ostré s). Nemecko slovenský preklad viet funguje veľmi jednoducho. Jeho najväčšia výhoda je, že je online, preto máte tento translator vždy po ruke. Slovo translator je anglické slovo, ktoré sa udomácnilo aj v našich končinách a väčšina z vás vie, že znamená prekladač. V Nemecku by ste slovo translator preložili ako Übersetzer, teda anglicko nemecký prekladač by bol v preklade English Übersetzer. V nemčine je najväčší problém časovanie slovies a skloňovanie podstatných mien. V tomto prípade môžu nastať pri preklade viet z nemčiny do slovenčiny menšie problémy. V prípade nejasností si preto pomôžte nemecko-slovenským slovníkom v knižnej podobe.