Slovinsko-Slovenský prekladač viet

Maximálna dĺžka textu na preloženie je 5000 znakov. Zostáva:

Preklad:

Preložený text...
Nie ste s prekladom spokojný? Skúste Prekladač Textov!

Slovinsko je štát situovaný do centrálnej európy nachádzajúci sa na križovatke hlavných európskych obchodných a kultúrnych ciest. Na západe súsedí s talianskom, sever má spoločný s rakúskom, juhovýchodnú a južnú hranicu má spoločnú s chorvátskom a severovýchod s Maďarskom. Rozloha Slovinska je 20,273 metrov štvorcových a počet obyvateľov sa odhaduje na 2,05 milióna. Je to parlamentná republika, ktorá je členom európskej únie a NATO. Slovinsko je krajina charakteristická vysokou ekonomikou a sociálnou úrovňou. Prekladač viet zo slovinčiny do slovenčiny funguje spoľahlivo. Pri prekladaní by nemali vzniknúť žiadne problémy. Preklad a slovník zo slovinčiny do slovenčiny nie je v našich polohách tak často využívaný. Samotný slovinský jazyk totiž nie je až tak vo svete rozšírený a používaný. Hlavné mesto Slovinska je Ljubľana. Toto mesto je zároveň aj najväčším mestom. Je to jedna z najbohatších krajín na vodu v Európe. S hustou sieťou riek a významnými krasovými podvodnými tokmi. Viac ako polovica územia je pokrytá lesmi. Osídlenie je nerovnomerné a rozptýlené po celej krajine. Slovinština je jediný oficiálny jazyk tejto krajiny, zatiaľ čo taliančina a maďarčina menšinové jazyky. Veľa športových úspechov dosiahlo Slovinsko práve v zimných, vodných a vytrvalostných športoch. Z historického hľadiska bolo Slovinsko časťou rôznych ríší. Rímska ríša nasledovaná Rakúsko-Uhorskom.