O projekte

Cieľom tohto webu je zrýchliť vašu prácu pri prekladaní. Náš prekladač obsahuje viac ako 50 jazykov, ktoré si hravo poradia s akýmkoľvek prekladom viet, fráz, slov a celých textov. Prekladač je veľmi obľúbený z dôvodu jednoduchého prekladu. Preklad viet však nie je jedinou silnou stránku tohto webu.

Keďže častokrát nestačí len preložiť, ale treba aj pochopiť, je veľmi dobré osvojiť si aspoň ako také základy z gramatiky. Tento web vám ponúka všetko na jednom mieste. Problémové anglické časy alebo neposlušné nemecké nepravidelné slovesá? Na tomto webe nájdete pod jednou strechou to najdôležitejšie z gramatiky rôznych jazykov. Jednoduché a praktické a stále sa pridávajú nové informácie.

Tento web združuje všetkých, ktorí majú záujem zdokonaliť sa v cudzom jazyku. Preto ak k nim patríš aj ty, pridaj sa na našu fanpage kliknutím na páči sa mi vo štvorčeku nižšie a odoberaj novinky z tejto stránky.