Rusko-Slovenský prekladač viet

Maximálna dĺžka textu na preloženie je 5000 znakov. Zostáva:

Preklad:

Preložený text...
Nie ste s prekladom spokojný? Skúste Prekladač Textov!

Prekladač z ruštiny do slovenčiny je ďalší najpoužívanejší prekladač na tejto stránky. Bude to najmä tím, že Ruština je geograficky najrozšírenejší jazyk Euroázie a zároveň je to najrozšírenejší slovanský jazyk. Problémy pri prekladoch z ruštiny vznikajú najmä kvôli tomu, že nepoužívajú latinku, ale azbuku, ktorú sa je treba najskôr naučiť, aby ste mohli plnohodnotne využívať rusko-slovenský a slovensko ruský prekladač na tejto stránke. Ruský slovník je využívaný v Moldavsku, Lotyšsku a aj v Estónsku. Ruský jazyk je primárnym jazykom Rusov, Bieloruska, Ukrajiny, Kazachstanu a Kirgistanu. Ruština patrí do rodiny Indo-európskych jazykov. Prvé písomné zmienky o tomto jazyku sa tradujú od desiateho storočia pred našim letopočtom. Rovnako je to najrozšírenejší jazyk v celej európe. Preklad do ruštiny a ruský slovník je preto stále viac a viac vyhľadávanejší, a to najmä vďaka strategickym obchodným partnerom a stále väčšej globalizácií na pracovnom trhu. Ruština sa teda z hľadiska nových pracovných ponúk určite oplatí naučiť. Týmto jazykom rozpráva 144 miliónov ľudí, čo je naozaj obrovské číslo. Počtom ľudí, ktorí ju majú ako materinský jazyk sa ruština radí medzi ôsmi najpoužívanejší jazyk na svete. Ruštinou sa taktiež rozpráva aj v Izraeli. Minimálne 750 000 židovských emigrantov zo sovietského zväzu rozpráva týmto jazykom. Izraelská tlač a internetové stránky pravidelne uverejňujú materiály v tomto jazyku.