Estónsko-Slovenský prekladač viet

Maximálna dĺžka textu na preloženie je 5000 znakov. Zostáva:

Preklad:

Preložený text...
Nie ste s prekladom spokojný? Skúste Prekladač Textov!

enstonsko-slovensky preklad

Estónsko je republika, ktorá sa nachádza v severovýchodnej Európe. Na severe hraničí s Fínskym zálivom, na západe s Baltickým morom. Suchozemskú hranicu má na východe s Ruskom a na juhu s Lotyšskom. Estónsko je malou krajinou, ktorá má približne 1,3 milióna obyvateľov. Je členom Európskej únie a používa menu euro. Estónsko patrí k „najpripojenejším“ krajinám sveta. Je to vďaka sieti voľného WIFI pripojenia, ktoré v tejto krajine nájdete takmer všade. Hlavné a najväčšie mesto je Talin, ktorý je v krajine dôležitým prístavom. V Estónsku majú veľké zastúpenie Rusi, tvoria až 25% obyvateľstva. Preto sa okrem estónčiny dohovoríte po rusky a nepochybne aj po anglicky.

Estónčinu zaraďujeme k ugrofínskym jazykom. Preklad viet z estónčiny do slovenčiny vám bez problémov vyrieši prekladač viet, ktorý má v sebe zabudovaný aj tento jazyk. Výhodou je, že môžete využiť aj mobilnú verziu, ktorá sa vám zíde najmä počas cestovania.