Estónsko-Slovenský prekladač viet

Maximálna dĺžka textu na preloženie je 5000 znakov. Zostáva:

Preklad:

Preložený text...
Nie ste s prekladom spokojný? Skúste Prekladač Textov!

enstonsko-slovensky preklad

Estónsko je štát nachádzajúci sa v Baltickom regióne na severe Európy. Na severe hraničí s Fínskym zálivom, na západe s Baltickým morom, na juhu s Lotyšskom, pričom ich spoločná hranica má dĺžku 343 km. Na východe má hranicu dlhú 338,6 km, ktorú si medzi sebou delia jazero Lake Peipus a Rusko. Teritórium Estónska sa rozprestiera na ploche 45 tisíc kilometrov štvorcových a je ovplyvnené miernou klímou. Estónci sú fínski ľudia a ich oficiálni jazyk je estónčina. Preklad viet z estónčiny do slovenčiny vám bez problémov vyrieši prekladač viet, ktorý má v sebe zabudovaný aj tento jazyk, ktorý je veľmi blízko prepojený s fínštinou a z časti aj maďarčinou. Estónsko je demokratická parlamentná republika rozdelená do pätnástich krajov. Hlavné a najväčšie mesto je Tallinn, ktoré populácia sa odhaduje na 1.29 milióna obyvateľov. Je to najmenej zaľudnená krajina spomedzi všetkých členov Európskej únie. Estónsko má najväčší hrubý domáci produkt spomedzi všetkých štátov bývalej sovietskej republiky. Krajina má veľmi vysoký rozvojový index, je to rozvojová krajina a nachádza sa veľmi vysoko v rebríčku slobody tlače, ekonomickej slobody, politickej slobody a vzdelávania. Taktiež je to krajina s malou podporou k náboženstvu. S našim prekladačom viet z estónskeho jazyka do slovenčiny by ste odteraz nemali mať žiadne problémy.