GDPR

Ochrana vášho súkromia a osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Vaše osobné údaje preto používame iba v rozsahu zákonných predpisov, najmä všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Tieto zásady ochrany osobných údajov vám poskytujú informácie o povahe, rozsahu a účele zhromažďovania a používania vašich osobných údajov. K týmto informáciám máte kedykoľvek prístup na našej webovej stránke.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť tieto pravidlá, o ktorých budete okamžite informovaní. Ak sa chcete uistiť, že máte aktuálne informácie o najnovších zmenách, odporúčame vám často navštevovať túto stránku.

Správca údajov / Kontakt / Úradník pre ochranu údajov

Prevádzkovateľom zodpovedným za spracovanie údajov podľa GDPR, ďalších právnych predpisov o ochrane údajov platných v členských štátoch Európskej únie a ďalších predpisov týkajúcich sa ochrany údajov je:

Spoločnosť Foxili s.r.o
Pod Juhom 7666
91101 Trenčín
Slovensko

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa ochrany súkromia, kontaktujte gdpr (at) foxili.sk.

Zaviazali sme sa zabezpečiť vaše údaje a uchovať ich v tajnosti. Urobili sme všetko, čo je v našich silách, aby sme zabránili krádeži dát, neoprávnenému prístupu a zverejneniu pomocou implementácie najnovších technológií a softvéru, ktoré nám pomáhajú chrániť všetky informácie, ktoré zhromažďujeme online.

Aké údaje používateľa zhromažďujeme

Pri návšteve webových stránok môžeme zhromažďovať nasledujúce údaje:

  • Vaša adresa IP.
  • Vaše meno a e-mailová adresa, keď zadáte náš kontaktný formulár.
  • Dátový profil týkajúci sa vášho správania na internete na našej webovej stránke.

Prečo zhromažďujeme vaše údaje

Vaše údaje zhromažďujeme z niekoľkých dôvodov:

  • Aby ste lepšie pochopili svoje potreby.
  • Zlepšovať naše služby a produkty.
  • Prispôsobenie našej webovej stránky podľa vášho online správania a osobných preferencií.

Naše pravidlá používania súborov cookie

Ak súhlasíte s tým, aby naše webové stránky mohli používať súbory cookie, súhlasíte tiež s použitím údajov, ktoré zhromažďuje, týkajúce sa vášho správania online (analýza webovej premávky, webových stránok, ktoré trávite najviac času, a webových stránok, ktoré navštevujete).

Údaje, ktoré zhromažďujeme pomocou súborov cookie, sa používajú na prispôsobenie našej webovej stránky vašim potrebám. Keď údaje použijeme na štatistickú analýzu, úplne sa odstránia z našich systémov.

Upozorňujeme, že súbory cookie nám nijakým spôsobom neumožňujú získať kontrolu nad vašim počítačom. Používajú sa výlučne na monitorovanie toho, ktoré stránky sa vám zdajú užitočné, a ktoré nie, aby sme vám mohli poskytnúť lepší dojem. Ak chcete cookies zakázať, môžete to urobiť v nastaveniach svojho internetového prehliadača.

Blokovanie všetkých súborov cookie bude mať negatívny vplyv na použiteľnosť našich webových stránok a služieb.

Vaše práva

Nasledujúce práva sú poskytované smernicami a nariadeniami Európskej únie. Ak si chcete uplatniť ktorékoľvek z práv uvedených nižšie, kontaktujte nás na adrese gdpr (at) foxili.sk.

  • Právo na potvrdenie a právo na prístup – radi potvrdíme, či spracúvame niektoré z vašich osobných údajov, ktoré údaje spracúvame a na aký účel ich spracúvame.
  • Právo na opravu – Ak sú niektoré z údajov, ktoré sme uložili, nesprávne, určite ich opravíme.
  • Právo na vymazanie – ak chcete, aby boli vaše osobné údaje vymazané, vyhovieme vašej žiadosti, pokiaľ to bude zákonné možné. Ak musia byť údaje uložené z právnych dôvodov, budú zablokované. Údaje potom už nie sú k dispozícii na ďalšie použitie.
  • Právo na odvolanie – Ak chcete odvolať akýkoľvek predtým udelený súhlas, vyhovieme vašej žiadosti. Odvolanie nemá vplyv na doterajšie spracovanie vašich údajov.

Vaše osobné údaje nebudeme prenajímať, predávať ani distribuovať žiadnym tretím stranám.