Anglické zámená one a ones

Aby ste sa v angličtine vyhli prílišnému opakovaniu, je dobré používať zámená one (jednotné číslo) a ones (množné číslo).

 • See those two boys? Peter is the nice one and Martin is the ugly one.
  Vidíš tých dvoch chlapcov? Peter je ten pekný a Martin ten škaredý.
 • Which is your pen, the blue one or the green one?
  Ktoré pero je tvoje? To modré alebo zelené?
 • Let’s look at the pictures. The ones you drew in Barcelona.
  Poďme sa pozrieť na obrázky. Tie, ktoré si nakreslil v Barcelone.

Často sa používajú pri otázkach s Which:

 • You can buy a pen. Which one do you want?
  Môžeš si kúpiť pero. Ktoré chceš?
 • There are lots of pens here. Which ones are yours?
  Je tu veľa pier. Ktoré sú tvoje?