Kedy používať zámená this, that, these a those

Kedy používame zámená this a these?

Zámená this (jednotné číslo) a these (množné číslo) používame vtedy, keď rozprávame o:

– o ľuďoch alebo veciach, ktoré sú blízko nás:

 • This is a beautiful flower.
  Toto je prekrásna kvetina.
 • Whose toys are these?
  Čie sú tieto hračky?

– pri predstavovaní nových ľudí:

 • This is Peter.
  Toto je Peter.
 • These are my parents, Monika and Jim.
  Toto sú moji rodičia.

Upozornenie

 • Nikdy sa nepoužíva: These are Monika and Jim.
  Toto sú Monika a Jim.
 • Namiesto toho sa používa: This is Monika and this is Jim.
  Toto je Monika a toto Jim.

 

– pri predstavovaní sa počas telefonovania:

 • Hi, this is Peter. Can I speak to Monika?
  Ahoj, tu Peter. Môžem hovoriť s Monikou?

Kedy používame zámená that a those?

Zámeno that (jednotné číslo) a those (množné číslo) používame:

– pri rozprávaní o veciach, ktoré sú ďalej od nás:

 • What’s that?
  Čo je to?
 • This is our car, and that’s Peter’s car over there.
  Toto je naše auto a tamto je Petrovo auto.
 • Those are very cheap toys.
  To sú veľmi lacné hračky.

– zámeno that používame aj keď spätne odkazujeme na niečo, čo niekto povedal alebo urobil:

 • Can we go home? Yes, that’s a great question.
  Môžeme ísť domov? Áno, to je veľmi dobrá otázka.
 • I’ve lost my keys. That’s sad.
  Stratil som kľúče. Je to smutné.
 • I’m very happy. Why is that?
  Som veľmi šťastný. Prečo je to tak?

Zámená this, these, that, those v použítí s podstatnými menami

Zámená this, these, that a those v spojení s podstatnými menami používame na vyjadrenie vzdielanosti.

Zámená this a these používame, keď rozprávame o ľuďoch alebo veciach, ktoré blízko nás:

 • We have lived in this flat for two years.
  V tomto byte sme žily dva roky.
 • Have you seen all of these movies?
  Videl si všetky tie filmy?

Naopak zámená that a those používame, keď rozprávame o ľuďoch alebo veciach, ktoré nie sú blízko nás:

 • Who lives in that flat?
  Kto žije v tom byte?
 • Who are those kids?
  Kto sú tie deti?