Opytovacie zámená v angličtine

V angličtine niekedy nie je celkom jasné, aké opytovacie zámeno použiť pri tvorení otázok. Tento krátky článok by vám mal pomôcť pri výbere základných opytovacích zámen.

Zámeno who používame, keď sa pýtame otázky o ľuďoch:

 • Who is it?
  Kto je to?
 • Who are you?
  Kto si ty?
 • Who was that?
  Kto to bol?

Zámeno whose používame, keď sa pýtame na otázky – kto čo vlastní:

 • Whose car is this? [alebo] Whose is this car?
  Koho je toto auto?
 • Whose pen is that? [alebo] Whose is that pen?
  Koho je toto pero?
 • Whose dogs are those? [alebo] Whose are those dogs?
  Koho sú tie psy?

Zámeno what používame, keď sa pýtame otázky ohľadom vecí:

 • What is this?
  Čo je toto?
 • What did you see?
  Čo si videl?

Zámeno which používame, keď chceme, aby sa niekto medzi niečím rozhodol:

 • Which goes first, the car or the bicykle?
  Čo ide prvé? Auto alebo bicykel?
 • I’ve got three pens. Which do you need?
  Mám tri perá. Ktoré potrebuješ?

Zámená what a which môžeme taktiež použiť v spojení s podstatnými menami:

 • What book do you read?
  Akú čítaš knihu?
 • Which book do you read – Tolkien or Hemingway?
  Akú čítaš knihu? Tolkiena alebo Hemingwaya?
 • Which car do you want?
  Aké chceš auto?
 • Which one is yours?
  Ktoré je tvoje?

Anglické otázky končiace predložkami

Anglické otázky končiace predložkami sú v angličtine bežnou záležitosťou. Po zámenách Who, Which alebo What používame často na konci vety predložky:

 • What are they looking for?
  Načo sa tešia?
 • Who does this car belong to?
  Komu patrí toto auto?
 • Which soccer game did you go to?
  Na ktorý futbalový zápas si išiel?
 • What city do you come from?
  Z akého mesta prichádzaš?