Osobné zámená v angličtine

Osobné zámená v angličtine sú slová, ktorými vo vete môžeme zameniť podstatné meno.

V angličtine sú základné osobné zámená podmetné a predmetné.

Podmetné Predmetné
I (ja) Me (mňa)
You (ty) You (teba)
He (on) Him (jeho)
She (ona) Her (ju)
It (ono/to) It (to)
We (my) Us (nás)
You (vy) You (vás)
They (oni/ony) Them (ich)

Osobné zámená he / him používame, keď rozprávame k mužovi. Pri ženách používame she / her. Keď nevieme určiť pohlavie osoby, používame zámená they / them.

Príklad:

 • This is Julia. She is my sister. Have you seen her before?
  Toto je Julia. Moja sestra. Videl si ju niekedy?
 • This is George. He is my friend. I don’t think you know him.
  Toto je George. Môj priateľ. Nemyslím si, že ho poznáš.
 • Talk to a friend. Ask them to visit you.
  Porozprávaj sa s priateľom/priateľkou. Požiadaj ho/ju o návštevu.
 • We could go to a teacher. They might help us.
  Mohli by sme ísť za učiteľom/učiteľkou. Mohol/mohla by nám pomôcť.

Podmetné zámená

Podmetné zámená používáme ako podmet vo vete.

 • I like your shirt.
  Mám rád tvoje tričko.
 • You are my friend.
  Ty si môj priateľ.
 • He is very young.
  On je veľmi mladý.
 • It is snowing.
  Sneží.
 • She is on vacation.
  Ona je na dovolenke.
 • We live in Slovakia.
  My žijeme na Slovensku.
 • They come from Paris.
  Oni sú z Paríža.

Upozornenie

Zapamätajte si. V angličtine sa vo vetách vždy nachádza podmet.

 • I’m speaking with my brother. Is listening. > He is listening
  Rozprávam sa s mojim bratom. On počúva.
 • He is waiting for his wife. Is late. > She is late.
  Čaká na svoju ženu. Ona mešká

Ak nie je možné použiť žiadny podmet, používame it alebo there. Takzvaný prázdny predmet.

 

Predmetné zámená

Predmetné zámená používame ako predmet slovesa:

 • Can you see me?
  Vidíš ma?
 • I can help you.
  Môžem ti pomôcť.
 • He doesn’t know him.
  On ho nepozná.
 • I watched her on a television.
  Sledoval som ju v televízii.
 • We saw them in the city, but they didn’t see us.
  Videli sme ich v meste, ale oni nás nie.

Alebo za predložkou:

 • He is waiting for me.
  Čaká na mňa.
 • Don’t be so mad at us.
  Nebuď na nás tak naštvaný.
 • Give it to her.
  Daj jej to.
 • I will speak to him.
  Budem s ním rozprávať.
 • I can’t be without you.
  Nemôžem byť bez teba.