Používanie zámen it a there v angličtine

Anglické vety, ktoré nie sú v rozkazovacom tvare, majú vždy podmet. To ste sa mohli naučiť v lekcii osobné zámená v angličtine.

Rozkazovací tvar vyzerá nasledovne:

 • Sing it one more time please.
  Zaspievaj to ešte raz prosím.
 • Come back.
  Poď späť.

Ak nemáme iný podmet, v angličtine sa používa it alebo there.

Používanie zámena there

Zámeno there sa používa ako prázdny podmet spoločne so slovesom be, za ktorým nasledujú podstatné mená (viac v sekcii o frázach, vetách a súvetiach):

Na uvedenie novej témy:

 • There is a show this evening. It will start at six.
  Dnes večer je predstavenie. Začína o šiestej.
 • There has been an injury. I hope that everything is ok.
  Vyskytlo sa zranenie. Dúfam, že je všetko v poriadku.

S číslami alebo kvantifikátormi:

 • There was a lot of snow yesterday.
  Dnes večer je predstavenie. Začína o šiestej.
 • There must have been more than five thousand in the theater.
  V divadle muselo byť viac ako 5000 ľudí.

Aby sme povedali, kde sa niečo nachádza:

 • There used to be a shop at the end of the city.
  Na konci mesta kedysi býval obchod.
 • There are dogs in the garden.
  V zákrade sú psi.
 • I wonder if there will be anyone at work.
  Som zvedavý, či bude niekto v práci.

S neurčitým zámenom, vyjadrením kvantity a s to + infinitív:

 • There is so much to do in the garden.
  V záhrade je veľa roboty.
 • There was plenty to read in the library.
  V knihovne toho bolo veľa na čítanie.
 • There was nothing to do at work.
  V práci nebolo čo robiť.
 • There is a lot of work to do.
  Je tu veľa práce.

Použitím to+infinitív s for:

 • There is so much for the people to do in the garden.
  V záhrade je pre ľudí veľa roboty.
 • There was plenty for us to read in the library.
  V knihovne toho bolo pre nás veľa na čítanie.
 • There was nothing for them to do at work.
  V práci pre nás nebolo čo robiť.
 • There is a lot of work for you to do.
  Je tu pre teba veľa práce.

S neurčitým zámenom alebo vyjadrením kvantity a slovesom s koncovkou -ing:

 • There is someone jumping to loose weight.
  Tam je niekto, kto skáče aby schudol.
 • There were a lot of kids shouting and waving.
  Bolo tam veľa mávajúcich a kričiacich detí.

 

Ak je podstatné meno / fráza v jednotnom číslom, používame sloveso v jednotnom čísle:

 • There is a show this evening. It will start at six.
  Dnes večer je predstavenie. Začína o šiestej.
 • There was a lot of snow last morning.
  Včera ráno veľa snežilo.

Ak je podstatné meno / fráza v množnom čísle, používame sloveso v množnom čísle:

 • There are more than fifty people waiting to hear you.
  Čaká na teba viac ako 50 ľudí, ktorí ťa chcú počuť.
 • There were some chocolates in the cupboard.
  V skrini boli nejaké čokolády.

Používanie zámena it

Zámeno it používame v angličtine, keď rozprávame o:

Časových úsekoch a dátumoch:

 • It’s nearly six o’clock.
  Je skoro šesť hodín.
 • It’s your birthday.
  Máš narodeniny.

O počasí:

 • It’s snowing.
  Sneží.
 • It’s a terrible day.
  Hrozný deň.
 • It was getting warm.
  Oteplovalo sa.

Keď vyjadrujeme názor na nejaké miesto:

 • It’s very hot in here.
  Je tu veľmi teplo.
 • It will be nice when we see you.
  Bude pekné, keď ťa uvidíme.
 • It’s very comfortable in your old flat.
  V tvojom byte je veľmi pohodlne.

Keď vyjadrujeme názor v spojení s to+infinitív:

 • It’s funny to see you.
  Je zábavné, ťa stretnúť.
 • It will be wonderful to go on vacation.
  Bude skvelé ísť na dovolenku.
 • It was interesting to see your sister at last.
  Bolo zaujímavé vidieť naposledy tvoju sestru.

Keď vyjadrujeme názor v spojení so slovesom zakončeným s -ing:

 • It’s great living in Tokio.
  Je skvelé žiť v Tokiu.
 • It’s awful lying in this old bed.
  Je otrasné ležať v tejto starej posteli.
 • It can be hard work looking after old people.
  Starať sa o starých ľuďí môže byť namáhavá práca.

 

Používanie zámena it pri rozprávaní o ľuďoch:

Zámeno it používame, keď rozprávame o nás samých:

 • cez telefón:
 • Hello. It’s Peter.
  Ahoj. To som ja Peter
 • keď nás ľudia nevidia:
 • [Martin knocks on door] It’s me. It’s Martin.
  [Martin zaklope na dvere] To som ja. Martin.

 

Zámeno it používame, keď rozprávame o druhých ľuďoch:

 • keď ich po prvý krát predstavujeme:
 • Look. It’s Peter.
  Pozri. To je Peter.
 • Who’s that? I guess it’s Peter’s brother.
  Kto je to? Hádam, že asi Petrov brat.
 • keď ich nevidíme a pýtame sa na meno:
 • [mobile rings, we pick it up] Hello. Who is it?
  [zvoní mobil, zdvihneme] Haló. Kto je to?
 • [someone knocks on door. We say:] Who is it?
  [niekto klope na dvere. Povieme:] Kto je to?