Najčastejšie používané predložkové väzby

Prekladač viet niekedy nestačí, hlavne v nemčine je dobré si pri prekladaní osvojiť nasledujúce predložkové väzby:

Predložka an

arbeiten an – pracovať na – D
denken an –  myslieť na – A
erkranken an – ochorieť na – D
glauben an – veriť v – A
grenzen an – hraničiť na, s – A
leiden an – trpieť na – D
schicken an – poslať na – A
schreiben an – písať na – A
sich erinnern an – spomenúť si na – A
sich gewöhnen an – zvyknúť si na – A
sich stoßen an –  udrieť sa na – D
sterben an – zomrieť od – D
teilnehmen an – zúčastniť sa na – D
zweifeln an – pochybovať o – D

Predložka auf

antworten auf – odpovedať na – A
aufpassen auf – dávať pozor na – A
hoffen auf – dúfať v – A
sich freuen – auf tešiť sa na – A
sich verlassen auf – spoľahnúť sa na – A
sich vorbereiten auf – pripraviť sa na – A
stolz sein auf – byť hrdý na – A
warten auf – čakať na – A

Predložka in

einsteigen in – nastupovať na, do – A
sich irren in – mýliť sa v – D
verwandeln in – premeniť sa na – A

Predložka über

sich ärgern über – hnevať sa kvôli – A
sich wundern über – čudovať sa – A
nachdenken über – premýšľať nad  – A
schimpfen über – nadávať na – A
siegen über – víťaziť nad – A
entscheiden über – rozhodovať o – A
sich unterhalten über – zabávať sa, baviť sa – A
sich streiten über – hádať sa o niečom – A
sich freuen über – tešiť sa z – A

Predložka vor

retten vor – zachrániť pred – D
sterben vor – zomrieť od – A
erschrecken vor – zľaknúť sa koho, čoho – A
schützen vor – chrániť pred – A

Predložka bei

sich entschuldigen bei – ospravedlniť sa niekomu – D
sich bedanken bei – poďakovať niekomu – D

Predložka mit

sich beschäftigen mit – zaoberať sa s – D
schimpfen mit – nadávať niekomu – D
fahren mit – jazdiť (s) – D
rechnen mit – počítať s – D
zufrieden sein mit – byť spokojný s – D
aufhören mit – prestať s – D

Predložka nach

fragen nach – pýtať sa na – D
greifen nach – siahať po – D
riechen nach – voňať po niečom – D

Predložka von

fragen nach – pýtať sa na – D
greifen nach – siahať po – D
riechen nach – voňať po niečom – D

Predložka zu

brauchen zu – potrebovať na – D
einladen zu – pozvať na – D
führen zu – viesť k – D
passen zu – pasovať k – D
reichen zu – siahať po – D
sagen zu – povedať na to – D

Predložka durch

bekannt sein durch – byť známy niečím – A
ersetzen durch – nahradiť niečím – A

Predložka gegen

sich wehren gegen – brániť sa niečomu – A
stoßen gegen – naraziť na – A

Predložka für

danken für – ďakovať za – A
sich interessieren für – zaujímať sa o – A
sich schämen für – hanbiť sa za – A
sorgen für – starať sa o – A
sparen für – šetriť na – A
zahlen für – zaplatiť za – A

Predložka um

kämpfen um – bojovať za – A
sich sorgen um – robiť si starosti o – A
streiten um – hádať sa o – A