Prečo sa učiť cudzie jazyky?

Dôvodov prečo sa učiť cudzie jazyky sa nájde u každého niekoľko. Viete však o rôznych výhodách, ktoré vám ich znalosť prináša? V tejto prehľadnej infografike sa môžete dozvedieť napríklad to, že ľudia, ktorí ovládajú cudzie jazyky majú štatisticky okrem lepšieho zamestnania aj vyšší príjem, ale taktiež to, že učenie cudzích jazykov môže mať vplyv na výskyt kognitívnej poruchy.

infografika_vseobecne