Prekladač nemeckých čísloviek

Základné číslovky

1 eins
2 zwei
3 drei
4 vier
5 fünf
6 sechs
7 sieben
8 acht
9 neun
10 zehn
11 elf
12 zwölf
13 dreizehn
14 vierzehn
15 fünfzehn
16 sechzehn
17 siebzehn
18 achtzehn
19 neunzehn
20 zwanzig
21 einundzwanzig
22 zweiundzwanzig
30 dreißig
40 vierzig
50 fünfzig
60 sechzig
70 siebzig
80 achtzig
90 neunzig
100 (ein)hundert
101 (ein)hunderteins
102 (ein)hundertzwei
200 zweihundert
300 dreihundert
1000 (ein)tausend
1001 (ein)tausendeins

Radové číslovky

1. erste
2. zweite
3. dritte
4. vierte
5. fünfte
6. sechste
7. sieb(en)te
8. achte
9. neunte
10. zehnte
13. dreizehnte
19. neunzehnte
20. zwanzigste
21. einundzwanzigste
23. dreiundzwanzigste
34. vierunddreißigste
45. fünfundvierzigste
56. sechsundfünfzigste
67. siebenundsechzigste
88. achtundachtzigste
100. hundertste
101. hunderterste
1000. tausendste