Prekladač predložiek – nemecké predložky

Nemecké predložky sú taktiež veľmi dôležitou časťou gramatiky. Preto som si pre vás pripravil prehľad nemeckých preložiek a ich používanie vo všetkých pádoch.

Preklad nemeckých predložiek s 2. pádom

anlässlich –  pri príležitosti
anstatt, statt – namiesto
außerhalb – mimo, za
innerhalb – vnútri
oberhalb – nad
unterhalb – pod
diesseits – z tejto strany
jenseits – z onej strany
hinsichtlich – pokiaľ ide o
infolge  – v dôsledku, pre
mittels –  pomocou
um….willen – pre, kvôli
ungeachtet – nehľadiac na
während – počas – v priebehu, za
wegen – pre, kvôli

Predložky s DATÍVOM s 3. pádom

aus  –  z, zo
außer –   okrem, mimo
bei – pri, u
dank – zásluhou, vďaka
gegenüber – oproti, naproti, voči
mit – s, so
nach –  po, podľa
nächst – nablízku, (hneď) vedľa
samt – aj, s
seit  – od, od roku
von – od, o
zu – k, ku

 

Predložky s AKUZATÍVOM so 4. pádom
durch – cez
für – pre, za
gegen – proti
ohne – bez
um – o, za

Predložky s AKUZATÍVOM aj s DATÍVOM so 4. + 3. pádom

an – pri, na, u
auf – na
hinter – na
in – za, v, do
neben – vedľa
über – nad, cez
unter – pod, medzi
vor – pred
zwischen – medzi