Prekladač anglických fráz

Anglické idiomy alebo takzvané frázy. V anglickej gramatike sa s nimi stretávame často a pri ich preklade nám vo veľa prípadoch nepomôže ani slovník. Preto som si pre vás pripravil prehľad najpoužívanejších anglických fráz.

Answer the door! – Otvorte dvere!
Are you serious? – Myslíte to vážne?
As a matter of fact /taktiež : In the matter of fact/ – V skutočnost, vlastne
I’ve got it = I have got it – Mám to.
As soon as you can – Čo najskôr, ako budeš môcť.
At what time? – O koľkej?
Attention! – Pozor!
Be more considerate! – Trochu viac uvažuj !
Be off at once! – Zmiznite!
Better buy /You better buy/ – Radšej kúp.
Business, you know – To viete, obchod.
By the way – Mimochodom.
Can you beat it? – /hovor./ – Dokážete to prekonať?
Can you fix it – Viete to spraviť?
Come along with me and have a drink = Poď si so mnou niečo vypiť – veľmi bežná fráza – jeden z nejobvyklejších priateľských prejavov medzi mužmi.
Come right in – Len poďte ďalej.
Come, come Lady Astor – Ale, ale Lady Astorová.
Dear me – Prepána! Môj bože!
Dear Mr. – Vážený pán /oslovenie v úvode dopisu/
Did you enjoy the meals – Chutilo vám?
Did you read that ad /advertisement/ – Čítal si ten inzerát?
Do you mind? – Máte niečo proti tomu? /ak odpoviete ´yes´, znamená to, že máte námietky/
Do you remember something in particular? – Spomínate si na niečo zvláštneho?
Don’t bother! – Neobťažujte. Neotravujte.
Don’t call me names! – Nenadávajte mi!
Don’t mention it – Nestojí to za reč /jedna z odpovedí na Thank you/
Don’t mind if I do – Nehnevajte sa, keď to urobím.
Don’t worry – Netráp sa
Don’t you realize – Neuvedomujete si, že
Easy does it! – Bez príliš veľkej snahy /sily/ to ide lepšie.
Everything’s all right – Všetko je v poriadku.

Fetch me – Podajte mi. Posuňte mi.
Gasoline /alebo skrátene GAS/ – benzín – počítá sa na galony
Get me something /to eat/ – Prineste mi niečo /na jedenie/
Get out! – Vypadnite!
Give me a hand – Pomôžte mi.
Give me a ring – Zavolaj mi. Brnkni mi.
Go ahead! – Tak do toho!
Gonna=I’m gonna= I’m going to – Mám v úmysle, budem… /falošný budúcí čas/
Have a good time – Majte sa dobre.
Have you a light – Máte „oheň“? – (hovoria fajčiari)
Have you seen /Mary/ lately – Videla si /Máriu/ v poslednej dobe?
He enjoyed it – Tešil sa z toho.
He is said – Hovorí sa o ňom.
He will never find out – On na to nikdy nepríde.

Help yourself! – Dobrú chuť! /doslova: Poslúžte si!/
Here we go – Tak do toho
Here you are – Tak, tu to máte
He’s licked – Je vyradený, hotový, prehral.
Hoping to hear again from you soon – Dúfam, že o vás budem počuť skoro.
How about …? – A čo tak…?
How are you? – Ako sa máte?
How are you getting along – Ako sa vám darí?
How come? -Ako to, že…?
How dare you! – Ako sa opovažujete!
How do you do – Používá sa pri predstavovaní – Teší ma.
How do you do? – doslova: Ako robíte, ale používá sa vtedy, keď my hovoríme „dobrý deň“. Je to pozdrav a odpoveď je opäť: How do you do.
It’s perfectly all right -Je to úplne v poriadku.
How is your sister? – Ako sa má vaša sestra?
How much does it cost? = how much is it – Čo to stojí?
I am an old-fashioned woman – Som staromódna žena
I am fine – Je mi fajn
I am glad – Som rád
I am glad that… Som rád, že…
I am glad to meet you, I am sure -Som skutočne veľlmi rád, že vás spoznávam.
I am hungry as a horse – Som hladný ako vlk /doslova kôň/
I am in a hurry – Ponáhľam sa
I am not very well – Nedarí sa mi veľmi dobre.
I am on a diet – Držím diétu.
I am short of /out of/ money – Nemám dosť peňazí.
I am sick of everything – Mám všetkého dosť. /po krk/
I am sorry – Ľutujem. Je mi ľúto.
I am sorry for you – Ľutujem vás.
I am sorry for… Ľutujem… /niekoho/
I am sorry, really I am -Je mi ľúto, skutočne ľúto.
I am sorry to say – Ľutujem, že musím povedať…
I am sure – Som si istý.
I am sure you are right – Som si istý, že máte pravdu.
I am through with it – Už som s tým skončil.
I am through with you – Už som s vami skončil.
I am to see Mr. XY. – Prišiel som navštíviť pána XY.
I am very busy – Som veľmi zaneprázdnený
I’m in a jam – Som v kaši.
I’m in love with you – Som do vás zamilovaný.
I’m on my way – Už bežím.
I beg to request – Dovoľujem si požiadať.
I beg your pardon – Prosím?
I can’t get it started – Neviem to naštartovať.
I don’t know what to do first – Neviem, čo urobiť skorej.
I don’t think so – Myslím, že nie.

I doubt it – O tom pochybujem. To sa mi nezdá.
I have no fancy for – Neobľubujem…
I haven’t got any money left – Nezostali mi žiadne peniaze.