Preklady-žiadosti o prekladanie

Ako som spomínal v časti kvalita prekladu viet, preklad robotom niekedy nestačí. Tam kde je krátky robot, tam prichádzajú na rad ľudia. Na našej stránke dávame príležitosť rôznym šikovným ľuďom, ktorí sa zaoberajú prekladateľskými službami. Sme akýmsi prostredníkom, aby preklad dokumentov dopadol úspešne. Jedná sa napríklad o súdne preklady, preklad abstraktu diplomovej alebo bakalárskej práce, úradne overené preklady. Medzi časté problémy patrí aj preklad životopisu do nemčiny a iných jazykov. Slovník býva často v tomto prípade prikrátky. Preto neváhajte, napíšte nám svoju žiadosť a verím, že vám sprostredkujeme prekladateľa a preklad priamo pre vás. A samozrejme, všetky preklady sú zadarmo.