Ruské pozdravy

rusky_jazyk Pozdravy sú jedny z najčastejšie používaných slovíčok každého jazyka. Vedieť pozdraviť je základ. Je to jedna z prvých vecí, s ktorou sa stretnete pri konverzácii s Rusom. Tak ako u nás aj v Rusku existuje viacero druhov pozdravov, ktorých použitie závisí od formálnosti daného momentu. Okrem toho sa dnes naučíte aj niečo málo z ruskej neverbálnej komunikácie, ktorá je pri zdravení tiež veľmi dôležitá. Po dnešnej lekcii budete vedieť ako sa povie po rusky dobrý deň, dobrý večer, dobrú noc a iné každodenné pozdravy. Správnosť daných fráz si môžete pohodlne overiť v našom prekladači viet.