Srbsko-Slovenský prekladač viet

Maximálna dĺžka textu na preloženie je 5000 znakov. Zostáva:

Preklad:

Preložený text...
Nie ste s prekladom spokojný? Skúste Prekladač Textov!

Srbsko sa nachádza na križovatke centrálnej a juhovýchodnej Európy. Krajina sa nachádza vo vnútrozemí a obyvateľom Slovenska nie je veľmi známa. Táto krajina neponúka nejaké obzvlášť veľké dôvody na jej navštívenie, preto ani jazyk srbština nie je v našom okolí veľmi rozšírený. Srbština je štandardizovaný jazyk, ktorý je používaný najmä obyvateľmi Srbska. Používa sa aj v Bosne a Hercegovine, Čiernej Hore, Chorvátsku a Macedónsku. Štandardná srbština je založená na rozšírenom srbsko-chorvátskom dialekte. Abeceda srbskej cyriliky bola vymyslená v roku 1814 srbským lingvistom Vukom Karadžičom.

Prekladač viet zo srbského jazyka do slovenčiny je pomôcka, ktorá vám uľahčí prácu s týmto jazykom pri všetkých druhoch prekladu. Momentálne nám slovník na preklad viet v našom prekladači zo srbštiny do slovenčiny chýba, robíme však všetko preto, aby bol v blízkej dobe sprístupnený.

Čo sa týka samotného Srbska, hlavné mesto je Belehrad, je to jedno z najstarších európskych miest a jedno z najväčších miest východnej Európy.