Vedľajšie vety pri prekladaní v nemčine

Pri prekladaní viet môže často vzniknúť problém so zámenou slovosledu.

Vo vedľajšej vete je sloveso pri prekladaní až na konci, veta je vždy uvádzaná spojkou, opytovacím zámenom alebo príslovkou, nasleduje podmet a potom ostatné vetné členy.

Ich weiß, dass er kommt.

Z vlastnej skúsenosti viem, že tento jav je veľmi ťažké sa len tak naučiť. Pri písomke je to ešte v poriadku, ale pri normálnej komunikácii to robí ľuďom často problém. Ak prehodíte nejaké sloveso, nič zlé sa nedeje. Nemec vám porozumie, avšak my sa chceme vyjadrovať ako rodení Nemci, preto takéto veci chcú tréning, tréning a ešte raz tréning. Čítajte, počúvajte, sledujte nemecké stanice, jednoducho sa dostávajte s nemčinou do kontaktu tak často, ako sa len dá a uvidíte, že po čase vám to príde úplne prirodzené.